LISTE DE ACTE/FORMULARE NECESARE

Acordarea alocatiei de stat pentru copii

 • Certificat de nastere copil (original si copie)
 • Carte de identitate pentru ambii parinti (original si copie)
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Extras de cont, contul IBAN de la banca, daca se opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal
 • Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, completata si semnata de ambii parinti ai copilului
 • Un dosar plic

Acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei – Anexa 1:
 • Cerere pentru modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei sau pentru acordarea acesteia cand deja este stabilit un alt drept ( VMG, ajutor incalzire) – Anexa 2:
 • Carti de identitate pentru ambii parintii (copie+original)
  Certificate de nastere, carti de identitate, pentru toti copiii (copie+original)
  Certificat de casatorie si livret de familie (copie+original)
  Acte cu toate veniturile nete realizate de toti membri familiei(in luna anterioara depunerii cererii)
  Adeverinta de elev pentru copiii de varsta scolara din familie
  Exceptie fac copiii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovada eliberata de autoritatile competente care sa ateste faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in nicio forma de invatamant, prevazuta de lege
  Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)
  Adeverinta de la Registrul Agricol cu terenurile, animalele si pasarile din gospodarie
  Certificat fiscal de la Taxe si Impozite
  Adeverinta de venit eliberata de Administratia Finantelor Publice Municipale Tecuci
  Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii
  Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator
  Un dosar cu sina

Acte necesare privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului

 • Certificate de nastere pentru toti copiii (original si copie)
 • Acte de identitate ale solicitantilor (original si copie)
 • Certificat de casatorie sau livret de familie (original si copie)
 • In cazul in care parintii nu sunt casatoriti, se prezinta ancheta sociala de la Autoritatea tutelara
 • Adeverinta tip completata de angajator
 • Extras de cont (contul IBAN de la banca), daca solicitantul opteaza pentru primirea indemnizatiei sau stimulentului in cont personal
 • Dispozitia de suspendare a contractului individual de munca pentru perioada de 2 ani sau 3 ani (in cazul copilului cu handicap)
 • Un dosar plic
 • Cerere tip – optiunea selectata 2 ani, 3 ani (pentru copil cu dizabilitate)
 • Certificat de incadrare intr-un grad de handicap pentru copil, daca este cazul
 • Certificat de incadrare in gradul grav sau accentuat al parintilor, daca este cazul
 • Hotararea definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament ori in plasament in regim de urgenta (conf.Legii)
 • Cerere aprobata de conducerea unitatii in vederea intrarii in concediu pentru cresterea copilului
 • Decizia de impunere (pt. persoanele fizice autorizate)
 • Dispozitia de reincepere a activitatii (pentru dosarul de stimulent)

Observatii:

Actele necesare sunt aceleasi si in cazul „Stimulentului de insertie” (acordat in cazul reinceperii activitatii).
Pentru intocmirea dosarului de indemnizatie/stimulent este obligatorie prezenta ambilor parinti.

Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/ parintelui cu handicap

 • Dosar plic
 • Cerere pentru obtinerea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav
 • Hotararea Comisiei pt. Protectia Copilului cu toate anexele – pt. minori (copie si original)
 • Certificat de casatorie al parintilor minorului cu handicap + copie buletin a ambilor parinti
 • Certificat de incadrare in grad grav al persoanei cu handicap (copie si original)
 • Cerere privind optiunea pt indemnizatie, aprobata de DGASPC
 • Certificatul de nastere al persoanei cu handicap (copie si original)
 • Cartea/buletinul de identitate al persoanei cu handicap + pagina cu mutatia/resedinta(copie si original)
 • Cuponul de pensie al persoanei cu handicap
 • Act medical din care sa rezulte diagnosticul persoanei cu handicap
 • Negatie de la Primaria de domiciliu (daca este cazul) ca persoana cu handicap nu beneficiaza de asistent personal/ indemnizatie conform L448/2006
 • Procura notariala prin care persoana cu handicap isi numeste un reprezentant legal sau dupa caz, dispozitie de instituire a curatelei/tutelei – Judecatoria Tecuci
 • Cartea/buletinul de identitate al reprezentantului legal (copie şi original)
 • Adeverinţă de la bancă cu nr. de cont (2 exemplare)
 • Declaraţie notariala pe proprie raspundere prin care persoana declaranta se obligă ca în termen de 48 ore să anunţe Direcția de Asistenţă Socială Galati despre orice modificare de natură să împiedice acordarea indemnizaţiei cuvenită, conform Legii nr.448/ 2006 *Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi HGR nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006
 • Cartea/ buletinul de identitate al declarantului (copie si original)
 • Ancheta sociala (efectuata de Directia de Asistenta Sociala)

   Observatii   

Aici se poate descarca in format PDF lista actelor necesare pentru obtinerea indemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav:

Acordarea Venitului Minim Garantat

 • Actele de identitate pentru toti membrii familiei (original si copie)
 • Certificat de casatorie
 • Certificat de deces (unde este cazul)
 • Sentinta de divort (unde este cazul)
 • Adeverinta de venituri(adeverinta de salar net plus tichete de masa, cupon de pensie, cupon ajutor de somaj), pentru luna anterioara depunerii dosarului
 • Adeverinta de la ALOFM Tecuci pentru persoanele fara loc de munca, care nu au in intretinere copil in varsta de pana la 7 ani, sau minor cu certificat de incadrare in gradul accentuat sau grav de handicap in varsta de pana la 18 ani, si minori care au implinit varsta de 16 ani si nu urmeaza cursurile scolare
 • Documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz
 • Certificat si hotarare de incadrare intr-un grad de handicap
 • Certificat de la Directia de Taxe si Impozite pt. persoanele peste 18 ani
 • Adeverinta de la Administratia Finantelor Municipale Tecuci
 • Cupon de alocatie de stat din luna anterioara depuneri cererii sau fisa platilor de la AJPIS
 • Adeverinta de elev cu mentiunea daca primeste bursa sau nu
 • Adeverinta de la registrul agricol cu suprafata cultivata, culturile practicate, animalele si pasarile detinute
 • Un dosar cu sina

– Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru stabilire drepturi – Anexa 1:

– Cerere pentru modificarea ajutorului social sau pentru acordarea acestuia cand deja este stabilit un alt drept (ASF, ajutor incalzire) – Anexa 2:

   Observatii   

Dupa caz, se pot solicita si alte acte pentru completarea dosarului.
În cazul in care sunteti in posesia unor bunuri de pe lista din Anexa 4 nu va incadrati in prevederile legale de acordare a ajutorului social.

 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social – Anexa 4:

Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

Obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sezonul rece 2017-2018

Obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică sezonul rece 2017-2018

Obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri sezonul rece 2017-2018

Cerere pentru modificarea ajutorului pentru incalzirea locuintei sau pentru acordarea acestuia cand deja este stabilit un alt drept (ASF, VMG): Anexa 2

În continuare…

 • Angajarea asistentilor personali
 • Acordare portii de hrana la Cantina de Ajutor Social
 • Ancheta sociala la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
 • Protectia persoanelor varstnice
 • Acordarea ajutorului de urgenta
 • Stimulent Educational (tichet social pentru gradinita)
 • Ancheta sociala pentru orientarea scolara
 • Notificarea de plecare in strainatate a parintilor cu copii minori
 • Anchetă socială handicap minori


Comments are closed.