Hotararile Consiliului Local

Anul 2020

30 ianuarie Hotărârea nr. 4 privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al Primarului comunei Priponești, județul Galați, și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al comunei Priponești, județul Galați, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali …detalii

Anul 2018

14 august Hotărârea nr. 19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art. 8 alin.(3) din OMDRAP nr. 1851/ 2003, aferente obiectivului „Modernizare drumuri sătești, în comuna Priponești, județul Galați” …detalii

14 august Anexă la H.C.L. nr. 18 privind rectificarea bugetului local al comunei Priponești, județul Galați pe trimestrul III al anului 2018 …detalii

14 august Hotărârea nr. 18 privind rectificarea bugetului local al comunei Priponești, județul Galați pe trimestrul III al anului 2018 …detalii

30 iulie Anexă la H.C.L. nr. 17 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/ 2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare …detalii

30 iulie Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/ 2001 privind Venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare …detalii

26 iunie Anexă la H.C.L. nr. 16 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale Priponești în cadrul compartimentului de asistență socială în anul 2018 …detalii

26 iunie Hotărârea nr. 16 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale Priponești în cadrul compartimentului de asistență socială în anul 2018 …detalii

26 iunie Hotărârea nr. 15 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 …detalii

31 mai Hotărârea nr. 14 privind asocierea comunei Priponești, prin Consiliul local al comunei Priponești din județul Galați cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din județul Galați, prin Consiliul local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați …detalii

31 mai Anexă la H.C.L. nr. 13 privind constituirea Consiliului comunitar consultativ pentru perioada 2018 – 2020 …detalii

31 mai Hotărârea nr. 13 privind constituirea Consiliului comunitar consultativ pentru perioada 2018 – 2020 …detalii

31 mai Anexă la H.C.L. nr. 12 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Priponești, județul Galați …detalii

31 mai Hotărârea nr. 12 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Priponești, județul Galați …detalii

26 aprilie Hotărârea nr. 11 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 …detalii

26 aprilie Hotărârea nr. 10 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2017 …detalii

28 martie Anexă la H.C.L. nr. 9 privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a suprafeței de 4,3317 ha teren arabil situate în extravilanul comunei Priponești, județul Galați, tarlaua 92, parcela 1356 și punerea la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …detalii

28 martie Hotărârea nr. 9 privind aprobarea dezlipirii în trei loturi a suprafeței de 4,3317 ha teren arabil situate în extravilanul comunei Priponești, județul Galați, tarlaua 92, parcela 1356 și punerea la dispoziția comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …detalii

28 martie Anexă la H.C.L. nr. 8 privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018 – 2019, la nivelul comunei Priponești, județul Galați …detalii

28 martie Hotărârea nr. 8 privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2018 – 2019, la nivelul comunei Priponești, județul Galați …detalii

28 martie Anexă la H.C.L. nr. 7 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/ 2001, cu modificările și completările ulterioare …detalii

28 martie Hotărârea nr. 7 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/ 2001, cu modificările și completările ulterioare …detalii

14 februarie Anexă la H.C.L. nr. 6 privind aprobarea de achiziție directă de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special …detalii

14 februarie Hotărârea nr. 6 privind aprobarea de achiziție directă de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special …detalii

14 februarie Hotărârea nr. 5 privind aprobarea bugetului local al comunei Priponești, a planului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 – 2021 …detalii

8 ianuarie Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 4 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați …detalii

8 ianuarie Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 4 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului d especialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați …detalii

8 ianuarie Hotărârea nr. 4 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Priponești …detalii

8 ianuarie Anexă la H.C.L. nr. 3 privind trecerea din domeniul public al comunei Priponești și administrarea Consiliului Local Priponești, în domeniul privat al comunei Priponești și schimbarea destinației a unor apartamente din locuințe de intervenție, în locuințe …detalii

8 ianuarie Hotărârea nr. 3 privind trecerea din domeniul public al comunei Priponești și administrarea Consiliului Local Priponești, în domeniul privat al comunei Priponești și schimbarea destinației a unor apartamente din locuințe de intervenție, în locuințe …detalii

8 ianuarie Hotărârea nr. 2 privind atribuirea în folosință gratuită, prin Contract de comodat a Dispensarului uman Priponești și a Punctului sanitar din satul Ciorăști, medicului de familie Dr. Hodorogea Prisăcaru-Gica …detalii

8 ianuarie Hotărârea nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului locala deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2017 și utilizarea în anul 2018 a excedentului din anul 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pentrusecțiunea de funcționare …detalii

Hotărârile consiliului local al comunei Priponești
 
Anul 2017
21 decembrie Hotărârea nr. 36 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2017. …detalii
21 decembrie Hotărârea nr. 35 privind Aprobarea plății, din bugetul local al UAT Priponești, a cotizației de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, pentru anul 2017. …detalii
21 decembrie Anexa la H.C.L. nr.34 privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018. …detalii
21 decembrie Hotărârea nr. 34 privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018. …detalii
28 noiembrie Hotărârea nr. 33 privind Aprobarea constituirii comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
28 noiembrie Hotărârea nr. 32 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2017. …detalii
31 octombrie Hotărârea nr. 31 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2017. …detalii
29 septembrie Hotărârea nr. 30 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/ 2013, aferente obiectivului „Modernizare drumuri sătești în comuna Priponești, județul Galați”. …detalii
29 septembrie Hotărârea nr. 29 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2017. …detalii
29 septembrie Anexa la H.C.L. nr.28 privind Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați pentru anul 2018. …detalii
29 septembrie Hotărârea nr. 28 privind Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați pentru anul 2018. …detalii
30 august Hotărârea nr. 27 privind Validarea mandatului de consilier a domnului Bordea Gabriel-Mircea în funcția de consilier local al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
30 august Hotărârea nr. 26 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2017. …detalii
31 iulie Anexa 1-2 la H.C.L. nr.25 privind Stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați. …detalii
31 iulie Hotărârea nr. 25 privind Stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați. …detalii
31 iulie Hotărârea nr. 24 privind Reorganizarea, organigrama și componența Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
31 iulie Anexa 2 la H.C.L. nr.23 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și agrement situate pe domeniul public al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
31 iulie Anexa 1 la H.C.L. nr.23 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și agrement situate pe domeniul public al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
31 iulie Hotărârea nr. 23 privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și agrement situate pe domeniul public al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
31 iulie Anexa 1-2 la H.C.L. nr.22 privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Priponești, județul Galați. …detalii
31 iulie Hotărârea nr. 22 privind Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Priponești, județul Galați. …detalii
31 iulie Hotărârea nr. 21 privind Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente obiectivului „Modernizare drum local Centru – Biserică sat Priponești, comuna Priponești, județul Galați”. …detalii
21 iunie Hotărârea nr. 20 privind Stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenții, persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității. …detalii
21 iunie Hotărârea nr. 19 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2017. …detalii
21 iunie Hotărârea nr. 18 prin care Se ia act de încetarea mandatului de consilier local a domnului Ivaz Adrian-Cristian înainte de expirarea duratei normale a acestuia. …detalii
21 iunie Hotărârea nr. 17 privind Detalierea drumului agricol de exploatație DA1 și completarea H.C.L. nr.25 din 26.06.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Priponești, județul Galați și H.C.L. nr.12 din 27.03.2017 privind nominalizarea drumurilor agricole de exploatație. …detalii
30 mai Hotărârea nr. 16 privind Aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2016. …detalii
30 mai Anexa la H.C.L. nr. 15 privind Reglementarea modului de executare a lucrului cu foc deschis și a fumatului pe teritoriul comunei Priponești, județul Galați. …detalii
30 mai Hotărârea nr. 15 privind Reglementarea modului de executare a lucrului cu foc deschis și a fumatului pe teritoriul comunei Priponești, județul Galați. …detalii
28 aprilie Hotărârea nr. 14 privind Aprobarea capitolului nr.4 din H.C.L. nr.15 din 28.11.2016 privind taxele extrajudiciare de timbru. …detalii
28 aprilie Anexa la H.C.L. nr.13 privind Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/ 2001, cu modificările și completările ulterioare. …detalii
28 aprilie Hotărârea nr. 13 privind Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/ 2001, cu modificările și completările ulterioare. …detalii
14 martie Hotărârea nr. 12 privind Nominalizarea drumurilor agricole de exploatație și completarea H.C.L. nr.25 din 26.06.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
14 martie Hotărârea nr. 11 privind Implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatație agricolă, comuna Priponești, județul Galați”. …detalii
14 martie Hotărârea nr. 10 privind Aprobarea bugetului local al comunei Priponești, a planului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 – 2020. …detalii
14 martie Anexa la H.C.L. nr.9 privind „Aprobarea planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale Priponești, pentru perioada 2017 – 2020”. …detalii
14 martie Hotărârea nr. 9 privind „Aprobarea planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale Priponești, pentru perioada 2017 – 2020”. …detalii
14 martie Anexa la H.C.L. nr.8 privind Aprobarea „Planului anual de acțiune privind serviciile sociale Priponești în cadrul compartimentului de Asistență Socială în anul 2017”. …detalii
14 martie Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea „Planului anual de acțiune privind serviciile sociale Priponești în cadrul compartimentului de Asistență Socială în anul 2017”. …detalii
14 martie Anexa nr.2 la H.C.L. nr.7 privind Închirierea prin licitație publică a unor terenuri, pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Priponești, județul Galați, pentru pășunatul bovinelor, ovinelor și caprinelor. …detalii
14 martie Anexa nr.1 la H.C.L. nr.7 privind Închirierea prin licitație publică a unor terenuri, pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Priponești, județul Galați, pentru pășunatul bovinelor, ovinelor și caprinelor. …detalii
14 martie Hotărârea nr. 7 privind Închirierea prin licitație publică a unor terenuri, pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Priponești, județul Galați, pentru pășunatul bovinelor, ovinelor și caprinelor. …detalii
14 martie Hotărârea nr. 6 privind Aprobărea participării comunei Priponești, județul Galați, la Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizarea satului românesc” – „Modernizare sistem de iluminat public, comuna Priponești, județul Galați”. …detalii
27 februarie Hotărârea nr. 5 privind Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP 1851/ 2013, aferente obiectivului „Reabilitare, modernizare și extindere școală nr.1 sat Ciorăști, comuna Priponești, județul Galați”. …detalii
27 februarie Hotărârea nr. 4 privind Aprobarea investiției „Modernizare drumuri sătești în comuna Priponești, județul Galați” și a valorii estimative. …detalii
31 ianuarie 2017 Hotărârea nr. 3 privind Aprobarea de achiziție directă de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de precolectare, colectare și transport al deșeurilor comunale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special. …detalii
31 ianuarie 2017 Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederilor art.8 alin.(3) din OMDRAP nr.1851/ 2013, aferente obiectivului „Modernizare drumuri locale în comuna Priponești, județul Galați”. …detalii
9 ianuarie 2017 Hotărârea nr. 1 privind Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2016 și utilizarea în 2017 a excedentului din anul 2016 pentru acoerirea temporară a golurilor de casă pentru secțiunea de funcționare . …detalii
 
Anul 2016
22 decembrie 2016 Hotărârea nr. 20 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2016. …detalii
9 decembrie 2016 Hotărârea nr. 19 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2016. …detalii
28 noiembrie 2016 Hotărârea nr. 18 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2016. …detalii
28 noiembrie 2016 Hotărârea nr. 17 privind Acceptarea comunei Matca, județul Galați, prin Consiliul Local Matca, ca membru în cadrul A.D.I. pentru gestionarea deșeurilor „ECOSERV” Galați. …detalii
28 noiembrie 2016 Hotărârea nr. 16 privind Invalidarea mandatului de consilier al domnului Manolache Sava din funcția de consilier local și validarea mandatului de consilier a domnului Panaite Grigore Irinel în funcția de consilier local al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
28 noiembrie 2016 Anexă la Hotărârea nr. 15 privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017. …detalii
28 noiembrie 2016 Hotărârea nr. 15 privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017. …detalii
28 noiembrie 2016 Anexă la Hotărârea nr. 14 privind Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați pentru anul 2017 . …detalii
28 noiembrie 2016 Hotărârea nr. 14 privind Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați pentru anul 2017. …detalii
28 noiembrie 2016 Hotărârea nr. 13 privind Aprobarea contribuției financiare a comunei Priponești, în vederea constituirii comisionului pentru avans necesar Asociației GAL Tecuci. …detalii
26 octombrie 2016 Hotărârea nr. 12 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2016. …detalii
26 octombrie 2016 Hotărârea nr. 11 privind Aprobarea închirierii, prin licitație publică, a două construcții zootehnice – grajd și fânar, din ferma zootehnică Priponești, comuna Priponești. …detalii
05 septembrie 2016 Hotărârea nr. 10 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2016. …detalii
17 august 2016 Hotărârea nr. 9 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2016. …detalii
22 iulie 2016 Hotărârea nr. 8 privind Desemnarea domnului Bîra Iancu, viceprimar al comunei Priponești, ca reprezentant al comunei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galați. …detalii
06 iulie 2016 Hotărârea nr. 7 privind Modificarea art.3 alin. (3), art.6 și art.7 din HCL nr.4 din 2015 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Priponești, județul Galați, pentru pășunatul bovinelor, ovinelor și caprinelor. …detalii
23 iunie 2016 Hotărârea nr. 6 constituire Consiliu Local Priponești privind Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
23 iunie 2016 Hotărârea nr. 5 constituire Consiliu Local Priponești privind Alegerea viceprimarului. …detalii
23 iunie 2016 Hotărârea nr. 4 constituire Consiliu Local Priponești privind Alegerea președintelui de ședință. …detalii
23 iunie 2016 Hotărârea nr. 3 constituire Consiliu Local Priponești privind Declararea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Priponești, județul Galați. …detalii
23 iunie 2016 Hotărârea nr. 2 constituire Consiliu Local Priponești privind Validarea mandatelor de consilieri locali declarați aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016. …detalii
23 iunie 2016 Hotărârea nr. 1 constituire Consiliu Local Priponești privind Alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor declarați aleși la alegerile locale din data de 05.06.2016. …detalii
31 mai 2016 Hotărârea nr. 9 privind Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finanțate de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor art. 8 alin. (3), din OMDRAP 1851/ 2013, aferente obiectivului „Modernizare drumuri locale în comuna Priponești, județul Galați”. …detalii
31 mai 2016 Hotărârea nr. 8 privind Aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetarpe anul 2015. …detalii
26 aprilie 2016 Hotărârea nr. 7 privind Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din zona de competență a C.L.S.U. al comunei Priponești. …detalii
30 martie 2016 Hotărârea nr. 6 privind Aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță. …detalii
30 martie 2016 Hotărârea nr. 5 privind Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 448/ 2001, cu modificările și completările ulterioare. …detalii
29 februarie 2016 Hotărârea nr. 4 privind Rectificarea bugetului local pe anul 2016. …detalii
29 ianuarie 2016 Hotărârea nr. 3 privind Aprobarea bugetului al comunei Priponești, a planului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017 – 2019. …detalii
29 ianuarie 2016 Hotărârea nr. 2 privind Aprobarea de achiziție directă de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de precolectare, colectare și trasport al deșeurilor comunale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special. …detalii
7 ianuarie 2016 Hotărârea nr. 1 privind Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2015 și utilizarea în anul 2016 a excedentului din anul 2015, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pentru secțiunea de funcționare. …detalii
 
Anul 2015
 
18 decembrie 2015 Hotărârea nr. 27 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016. …detalii
18 decembrie 2015 Hotărârea nr. 26 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. …detalii
18 decembrie 2015 Hotărârea nr. 25 privind aprobarea achiziționării unei freze pentru zăpadă. …detalii
18 decembrie 2015 Hotărârea nr. 24 privind aprobarea achiziționării unei autospeciale PSI second hand. …detalii
27 noiembrie 2015 Hotărârea nr. 23 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. …detalii
27 noiembrie 2015 Hotărârea nr. 22 privind aprobarea în formă actualizată a Statutului și Actului Consultativ al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV. …detalii
27 noiembrie 2015 Hotărârea nr. 21 privind aprobarea participării la cooperarea pentru organizarea și exercitarea activității financiar contabile și a modelului Acordului de cooperare ce va fi încheiat între Filiala Județeană Galați a A.Co.R. și com. Priponești pentru organizarea și exercitarea activității financiar contabile. …detalii
27 noiembrie 2015 Hotărârea nr. 20 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului com. Priponești, jud. Galați pentru anul 2016. …detalii
30 septembrie 2015 Hotărârea nr. 19 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. …detalii
30 septembrie 2015 Hotărârea nr. 18 privind transformarea și mutarea unor posturi contractuale. …detalii
31 august 2015 Hotărârea nr. 17 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu de pecialitate al primarului comunei Priponești, județul Galați pentru anul 2015. …detalii
31 august 2015 Hotărârea nr. 16 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. …detalii
31 august 2015 Hotărârea nr. 15 privind încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Priponești a domnului Bordea Neculai. …detalii
12 august 2015 Hotărârea nr. 14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în com. Priponești, jud. Galați” cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc” și aprobarea sumei care se cofinanțează de la bugetul local – 351440 lei. …detalii
12 august 2015 Hotărârea nr. 13 privind acceptarea comunei Barcea, jud. Galați, prin consiliul local Barcea ca membru în cadrul A.D.I. „ECOSERV” Galați. …detalii
23 iulie 2015 Hotărârea nr. 12 privind aprobarea Statutului comunei Priponești, județul Galați. …detalii
30 iunie 2015 Hotărârea nr. 11 privind revocarea H.C.L. nr. 5 din data de 30.03.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă în sistem centralizat în com. Priponești, jud. Galați (rest de executat în urma expertizei tehnice)” prin Progamul național de dezvoltare locală și aprobarea cofinanțării de la bugetul local. …detalii
29 mai 2015 Hotărârea nr. 10 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire a com. Priponești, jud. Galați. …detalii
29 mai 2015 Hotărârea nr. 9 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2014. …detalii
29 mai 2015 Hotărârea nr. 8 privind impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile pe anul 2016. …detalii
30 aprilie 2015 Hotărârea nr. 7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste pârâul Pereschiv din satul Ciorăști comuna Priponești, județul Galați”. …detalii
30 aprilie 2015 Hotărârea nr. 6 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2015, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416.2001, cu modificările și completările ulterioare. …detalii
30 martie 2015

Hotărârea nr. 5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă în sistem centralizat în com. Priponești, jud. Galați (rest de executat în urma expertizei tehnice)” prin Programul național de dezvoltare locală și aprobarea cofinanțării de la bugetul local. …detalii

13 martie 2015 Hotărârea nr. 4 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri pășuni comunale, situate în extravilanul com. Priponești, jud. Galați, pentru pășunatul bovinelor, ovinelor și caprinelor. …detalii
13 martie 2015 Hotărârea nr. 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale în comuna Priponești, județul Galați”, cadrul subprogramului „Modermizarea satului românesc” și aprobarea sumei care se cofinanțează de la bugetul local – 404870 lei. …detalii
13 februarie 2015 Hotărârea nr. 2 privind aprobarea bugetului local al comunei Priponești, a planului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimări pentru anii 2016-2018. …detalii
30 ianuarie 2015 Hotărârea nr. 1 privind aderarea comunei Priponești la teritoriul LEADER constituit prin Asociația „G.A.L. Tecuci”. …detalii
 
Top
 
Anul 2014
 
15 decembrie 2014 Hotărârea nr. 24 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. …detalii
28 noiembrie 2014 Hotărârea nr. 23 privind aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea planului strategic de dezv. a serv. sociale în anul 2015. …detali
28 noiembrie 2014 Hotărârea nr. 22 privind modificarea Hot. nr. 16 din 31.05.2013 privind aprobarea unor obligații ce revin Consiliului Local al Comunei Priponești în vederea implementării proiectului „Administrație pentru cetățeni-servicii eficiente și de calitate”. …detalii
28 noiembrie 2014 Hotărârea nr. 21 privind modificarea Hot. nr. 15 din 31.05.2013 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Jud. Galați și UAT ale comunelor Barcea, Braniștea, Cuca, Drăgănești, Gohor, Grivița, Liești, Poiana, Priponești, Rediu, Schela, Smârdan, Smulți, Suceveni și Sendreni în vederea elaborării și implementării proiectului „Administrație penru cetățeni-servicii eficiente și de calitate”. …detalii
31 octombrie 2014 Hotărârea nr. 20 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. …detalii
13 octombrie 2014 Hotărârea nr. 19 privind înființarea și dotarea serviciului de deszăpezire și întreținere a drumurilor din comuna Priponești, județul Galați. …detalii
29 septembrie 2014 Hotărârea nr. 18 privind dreptul de acces pentru instalarea unui echipament de telecomunicații și a suportului aferent în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice la standardele tehnologiei actuale în spațiul de la căminul cultural din satul Ciorăști (o cameră cu ușă separată), spațiu aflat în proprietatea comunei Priponești. …detalii
29 august 2014 Hotărârea nr. 17 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. …detalii
30 iulie 2014 Hotărârea nr. 16 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei construcții zootehnice – grajdul vechi, din ferma zootehnică Priponești, comuna Priponești. …detalii
30 iulie 2014 Hotărârea nr. 15 bis privind acceptarea UAT municipiul Tecuci, jud. Galați, în calitate de membru al „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați”. …detalii
20 iunie 2014 Hotărârea nr. 15/1 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de către Compartimentul Public de Asistență Socială a comuna Priponești, județul Galați, pentru perioada 2014-2016 și a Planului de acțiune pentru implementarea planului strategic de dezvoltare a srviciilor sociale în anul 2014. …detalii
20 iunie 2014 Hotărârea nr. 14 privind aprobarea efectuării unui schimb de teren și însusirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare. …detalii
20 iunie 2014 Hotărârea nr. 13 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2014, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/ 2001, cu modificările și completările ulterioare.
30 mai 2014 Hotărârea nr. 12 privind prelungirea contractului de închiriere a pășunii nr. 1073 din 21.05.2013, încheiat între Primăria Priponești pe de o parte și domnul Ciucă Ștefan, pe de altă parte, în temeiul art. 2, alin. 2 din contract, pe o perioadă de un an. …detalii
30 mai 2014 Hotărârea nr. 11 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014. …detalii
30 mai 2014 Hotărârea nr. 10 privind impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile pe anul 2015. …detalii
30 mai 2014 Hotărârea nr. 9 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2013. …detalii
30 aprilie 2014 Hotărârea nr. 8 privind aprobarea de achiziție directă de servicii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de procolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special. …detalii
30 aprilie 2014 Hotărârea nr. 7 privind aprobarea aderării UAT Priponești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dunăre-Galați”, a plății taxei de aderare și cotizației lunare către A.D.I.. …detalii
17 martie 2014 Hotarârea nr. 6 privind modificarea hotărârii nr. 4 din 20.02.2014 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Priponești, pentru pășunatul bovinelor, ovinelor și caprinelor. …detali
21 februarie 2014 Hotarârea nr. 5 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare DC90 km 1+500 – 4+050” în comuna Priponești, județul Galați. …detalii
21 februarie 2014 Hotărârea nr. 4 privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri, pășuni comunale, situate în extravilanul comunei Priponești, pentru pășunatul bovinelor, ovinelor și caprinelor. …detalii
02 februarie 2014 Hotărârea nr. 3 privind aprobarea bugetului local al comunei Priponești, a planurilor de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și estimări pt. anii 2015-2017. …detalii
02 februarie 2014 Hotarârea nr. 2 privind revocarea hotărârii nr. 20 din data de 26 septembrie 2013. …detalii
09 ianuarie 2014 Hotărârea nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2013 și utilizarea în anul 2014 a excedentului din anul 2013 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pentru secțiunea de funcționare. …detalii
 

Comments are closed.