Biblioteca

Biblioteca Comunală Priponeşti a fost înfiinţată odată cu Căminul Cultural în 1932. Atunci apar şi primele cărţi destinate publicului donate de marele savant Nicolae Iorga; între alte obiecte donate de acesta se numără şi un aparat de radio (o noutate pe acea vreme), diferite materiale didactice pentru laboratorul de fizică-chimie (se păstrează şi astăzi un alambic).

Donaţia de fond de carte s-ar fi făcut prin intermediul unei foste eleve de-a marelui istoric, Măndiţa Taşcă care a fost şi învăţătoare la şcoala din Priponeşti. La început, gestiunea cărţilor o avea directorul Căminului Cultural. Odată cu creşterea numărului de volume, după 1955, a fost numit un bibliotecar din rândul cadrelor didactice.

La început, a funcţionat fără plată, „cu sarcină de la partid”, apoi s-a acordat un M (o sumă forfetară), iar din 1964 s-a infiinţat postul de bibliotecar cu normă întreagă, post care după 1990 a fost desfiinţat si apoi reînfiinţat.

Biblioteca a funcţionat în diferite case particulare, aparţinând lui Petculescu Ion, Simion Constantin, până în anul 1999 când va funcţiona in localul fostei primării, aceasta din urmă mutându-se la parterul blocului construit în comuna Priponeşti. Localul în care funcţionează biblioteca are o vechime de aproximativ 130 de ani şi este o locuinţă particulară nerevendicată până în prezent.

Tot în aceeaşi clădire funcţionează şi grădiniţa comunei Priponeşti. :Suprafaţa totală a bibliotecii este de 60 m2. Biblioteca comunală Priponeşti are deschisă şi o filială, în satul Ciorăşti. Aici se află o secţie de împrumut, care funcţionează o zi pe săptămână, într-o cameră din fostul sediu al C.A.P. Ciorăşti.

În anul 1968, biblioteca dispunea de peste 16.000 volume şi avea un număr de 1.108 cititori. În prezent, biblioteca are 8.794 volume şi 377 cititori. Scăderea numărului de volume este datorată scoaterii din inventar a cărţilor cu caracter propagandistic comunist. Bibliotecari:

  • Costin Maria (1965-1970)
  • Curelaru Georgeta (1970-1975)
  • Gâfu Maria (1975-1991)

Bibliotecar: GLOD Florica(n. 24.02.1957, com. Munteni, jud. Galaţi)

Studii:

  • Liceul teoretic Mărăşeşti (1972-1976)
  • Şcoala de muzică şi arte plastice Focşani (1979)
  • Cursuri de biblioteconomie Buşteni (1992)

Experienţă profesională:

  • Educator-suplinitor sat Lieşti (1976-1978)
  • Gestionar Cooperativa de Consum Cosmeşti (1978-1992)
  • Bibliotecar Biblioteca Comunală Priponeşti (din 1992).

În anul 2000 d-na Glod a înfiinţat un grup vocal, pentru ca în anul 2001 să formeze o echipă de 8 perechi de dansuri populare. Ambele au purtat numele de “Noroc”. Aceste formaţii au participat pe plan local la serbări şi la festivalul “Fii satului Ciorăşti”, la care au obţinut premii şi diplome.

Comments are closed.